ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΗ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ
 

Το τμήμα διανομών αποτελείται από τον προϊστάμενο του τμήματος, 3 αποθηκάριους και 5 οδηγούς.

Διενεργούν όλο τον κύκλο εργασιών (παραλαβή - τοποθέτηση - φόρτωση - διανομές).

Τα προϊόντα παραδίδονται σε 48 ώρες μέγιστα από την λήψη της παραγγελίας.

Υπάρχει η δυνατότητα να εξυπηρετηθούν έκτακτες παραγγελίες εντός 24 ωρών για επείγουσες περιπτώσεις.

Η αποθήκη έχει έκταση 2000m2 για το ξηρό φορτίο, ψυγεία 1400m3 για την συντήρηση και 600m3 για την κατάψυξη.

Ο στόλος της εταιρείας αποτελείται από 1 φορτηγό ξηρού φορτίου, 3 φορτηγά ψύξης και 3 φορτηγά ψύξης-κατάψυξης.

Η αποθήκη έχει ράφια ύψους 4 παλετών (συνολικά 1400 θέσεις παλέτας).

Υπάρχει η δυνατότητα εκφόρτωσης με ανυψωτικό μηχάνημα και σε δυο ράμπες για κάθε τύπο φορτηγού με ταυτόχρονη εκφόρτωση έως και 3 οχημάτων.

Το σύστημα first in first out εφαρμόζεται σε όλο το φάσμα διαχείρισης της αποθήκης.

    Tηλέφωνα επικοινωνίας:
2510 316871 & 316872
 
© 2007 - 2011 Δημήτριος Καβούκης. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος
Site crafted by mihalos.gr